Sigma Sigmafloor 1K

Sigmafloor 1K to jednokomponentowa farba alkidowo-uretanowa do posadzek betonowych i ścian o niskim obciążeniu użytkowym. Produkt przeznaczony jest do ochrony oraz dekoracji podłóg i ścian. Farba poprawia estetykę i ułatwia utrzymanie posadzki w czystości. Farbę można nakładać także na podłoża pionowe (np. lamperie). Może być stosowany w pomieszczeniach takich, jak hale przemysłowe magazyny, garaże, piwnice, schody itp. Nadaje się zarówno do nowych budynków, jak i wykonywania renowacji na istniejących, dobrze związanych z podłożem powłokach.
  • doskonała przyczepność do podłoża
  • odporna na działanie detergentów, olejów mineralnych, oleju napędowego oraz na czasowe działanie benzyn, smarów i wody amoniakalnej
  • powłoka odporna na rozgrzane opony (doskonała adhezja)
Specyfikacja
Wydajność
10
m²/l
Temperatura malowania
Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża +10 do +30 °C i wilgotności powietrza poniżej 80%.
Podczas malowania wyrobu zwłaszcza metodą natrysku należy przestrzegać wymogów BHP (aplikacja natryskiem może być przeprowadzana wyłącznie w instalacjach, w których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych).
Kolory
Instrukcja stosowania
Przygotowanie powierzchni
Farbę należy nanosić na podłoże czyste, suche, zwarte, pozbawione kurzu, brudu,
śladów oleju, smarów i innych zanieczyszczeń.
Farbę należy nanosić najwcześniej po upływie minimum 8 tygodniach od wylania
posadzki przy sezonowaniu w optymalnych warunkach (temp. powietrza +20 °C,
wilgotność względna powietrza 55%).
Wilgotność posadzki przeznaczonej do malowania powinna wynosić:
- max. 2% podkłady betonowe,
- max 0,5% podkłady anhydrytowe.
Nowe podkłady (posadzki betonowe, wylewki anhydrytowe) zacierane mechanicznie
oraz gładkie zwarte powierzchnie należy przeszlifować w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności oraz usunięcia mleczka cementowego. W przypadku zastosowania na zewnątrz zastosuj, jako podkład gruntujący farbę z dodatkiem 15% rozcieńczalnika.
Renowacja:
- istniejące powłoki powinny być oczyszczone, odtłuszczone i zmatowione, aby zapewnić odpowiednie przyczepność nakładanej powłoki. Należy usunąć wszystkie luźne, łuszczące się elementy. Powstałe ubytki uzupełnić i pozostawić do wyschnięcia i utwardzenia. Na tak przygotowane podłoże nałożyć wyrób zgodnie ze wskazaniami. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.
Malowanie
Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. Farbę należy nanosić za pomocą
pędzla, wałka lub natrysku hydrodynamicznego. Do malowania pierwszej warstwy
(gruntującej) należy stosować farbę rozcieńczoną rozcieńczalnikiem PROGOLD
Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych w ilości do 15% obj. Kolejną warstwę należy malować farbą w postaci handlowej po min. 8 godzinach. Powłokę można ostrożnie
użytkować przy małym obciążeniu po 3 dobach od nałożenia ostatecznej warstwy.
Dokumenty techniczne