Sigma Sigmafloor 2K Epoxy Aqua

Sigmafloor 2K Epoxy Aqua to dwuskładnikowa farba epoksydowa do betonowych posadzek ścian o średnim i wysokim obciążeniu użytkowym. Produkt przeznaczony jest do ochrony oraz dekoracji podłóg i ścian betonowych. Może być stosowany w budynkach użyteczności publicznej, w tym służby zdrowia i przemysłowych, parkingach, garażach, magazynach oraz budownictwie indywidualnym itp. Nadaje się zarówno do nowych budynków, jak i wykonywania renowacji na istniejących dobrze związanych z podłożem powłokach*.
  • Niskoemisyjny, klasa emisji A+
  • 2w1 – grunt i warstwa nawierzchniowa
  • Wysoka odporność na ścieranie
Specyfikacja
Opakowania
2,0 L
5,0 L
Wydajność
6
-
9
m²/l
Temperatura malowania
Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża +10 do
+30 °C i wilgotności powietrza poniżej 80%.
Kolory
Instrukcja stosowania
Przygotowanie powierzchni
Farbę nanosić na podłoże wysezonowane, nośne, czyste, suche, zwarte, pozbawione kurzu, brudu, śladów oleju, smarów i innych zanieczyszczeń. Gładkie powierzchnie należy uszorstnić przed aplikacją produktu. Temperatura podłoża powinna wynosić od +10°C do +30°C i musi być o przynajmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. Temperatura otoczenia powinna wynosić od 10°C do
35°C.
Podłoża betonowe: mleczko cementowe lub niestabilne i nienośne fragmenty podłoża należy usunąć przy użyciu odpowiednich metod (piaskowanie, ścieranie), usunąć pył.
Podłoża bitumiczne: umyć i osuszyć powierzchnię.
Renowacja istniejących powłok: Na istniejących wcześniej warstwach, jeśli posiadają dobrą przyczepność i są kompatybilne, tj. żywica epoksydowa, żywica alkidowa, uretan lub akryl: zszorstkować powierzchnię, odtłuścić ją, a następnie dokładnie umyć czystą wodą i osuszyć. Przed malowaniem renowacyjnym zawsze wykonaj próbę na niewielkiej powierzchni, w niewidocznym miejscu.
Powierzchnie pionowe zagruntować Sigmafix Universal, w celu wyrównania chłonności podłoża i poprawy estetyki finalnej powłoki. Grunt stosować wg wytycznych z Karty Technicznej wyrobu.
Malowanie
Pędzel (mniejsze powierzchnie) / wałek: 5 do 10% wody / Natrysk bezpowietrzny:
10% wody. Produkt do malowania pierwszej warstwy (gruntującej) koniecznie rozcieńczyć wodą dodając 20% wody obj. i w miarę możliwości nakładać wałkiem. Kolejną warstwę należy malować żywicą w postaci handlowej po min. 24 godzinach. Powłokę można ostrożnie użytkować przy małym obciążeniu po 48 godzinach od nałożenia ostatecznej warstwy. Pełną wytrzymałość powłoka uzyskuje po 4 dniach od nałożenia ostatniej warstwy. Niska temperatura i podwyższona wilgotność wydłużają czas schnięcia. Bezpośrednio po malowaniu narzędzia należy umyć wodą.
Dokumenty techniczne